Netwerk 2017
Coltrane foto's

Net als in voorgaande jaren bruist het van de activiteiten in Leeuwarden, en niet alleen in de binnenstad.
Coltrane wil de activiteiten die in 2016 veel publiek naar de Leeuwarder binnenstad hebben getrokken voor het jaar 2017 in aantal vergroten
en inhoudelijk verbeteren.

Coltrane zal ook in 2017 de volgende
vaste activiteiten organiseren en/of faciliteren:
2x Kunstmarkt
2x Boekenmarkt
5x Muziek in de praam (iedere koopzondag in de periode mei t/m oktober)
5x Zinderende Zondagen (o.a. muziek in de praam en kinderactiviteiten)

Coltrane wil samenwerken met partijen (o.a. winkeliersverenigingen) in de binnenstad die activiteiten ontplooien die in het verlengde van haar eigen doelstellingen liggen.
Coltrane faciliteert diverse organisatie die projecten in de Leeuwarder binnenstad organiseren, bijvoorbeeld met het aanvragen van vergunningen, evenementenverzekering en publiciteit.
Coltrane wil constructief bijdragen aan overleg, projecten etc. die er toe bijdragen dat de Leeuwarder binnenstad zich continu ontwikkelt.

Onze drijfveer: reuring maken in
de binnenstad van Leeuwarden.
Voor, door en met ondernemers.

top
datum evenement activiteit
programma komt
     
     
     
     
     
     
top

Voor meer foto's, filmpjes en nieuws, ga dan naar facebook of twitter.
top